ปั๊มสุญญากาศ EDWARDS RV Series

ปั๊มสุญญากาศ EDWARDS RV Series (Vacuum Pump) ปั๊มสุญญากาศ ระบบ Rotary Vane แบบ Two stage ชนิดใช้น้ำมันในการหล่อลื่น ตัวปั๊มขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย

ปั๊มสุญญากาศ EDWARDS RV Series

ปั๊มสุญญากาศ EDWARDS RV Series (Vacuum Pump) ปั๊มสุญญากาศ ระบบ Rotary Vane แบบ Two stage ชนิดใช้น้ำมันในการหล่อลื่น ตัวปั๊มขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันน้ำมันไหลย้อน (Anti-Suck Back Protection) ขจัดปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในระบบ

The RV is a truly versatile pump for operation throughout your operations, perfect for wet applications, dusty applications and clean dry applications.

Excellent vapour handling capacity
The RV series of pumps has the highest vapour handling capacity of any rotary vane pump. This is ideally suited for your wet pumping applications such as freeze drying, extraction, filtration and gel drying.

Safe for your process and systems
The best-in-class anti-suck back protection prevents dust or oil mist from entering your system.
The fast-acting automatic inlet valve acts within 0.4 seconds – providing reliable and safe operation in almost any application.

One-size fits all motor
The universal motor in the pump covers the widest possible voltage and frequency range from a single motor.

Designed for easy maintenance
You can service and replace parts without dismantling the pump mechanism. All parts self-align, eliminating the need for special assembly. You can use a one size hex-head wrench to dismantle all parts

Applications

  • Mass spectrometry
  • Electron Microscopy
  • Sample preparation
  • Research and development
  • Chemical
  • Industrial

 

SPECIFICATIONS – EDWARDS RV Series

Model Hz RV3 RV5 RV8 RV12
Peak pumping speed 60 2.3 cfm 3.6 cfm 5.9 cfm 8.4 cfm
50 3.3 m³/h 5.1 m³/h 8.5 m³/h 12 m³/h
Ultimate pressure (Total) 60 1.5 x 10-3 (1.5 x 10-2 with Fomblin®) Torr
50 2.0 x 10-3 (2.0 x 10-2 with Fomblin®) mbar
Ultimate pressure GB I (Total) 50/60 2.3 x 10-2 Torr
3.0 x 10-2 mbar
Ultimate pressure GB II (Total) 50/60 9.1 x 10-2 Torr 9.1 x 10-2 Torr 4.6 x 10-2 Torr 9.1 x 10-2 Torr
1.2 x 10-2 mbar 1.2 x 10-2 mbar 6.0 x 10-2 mbar 1.2 x 10-2 mbar
High throughput mode 50/60 2.3 x 10-2 Torr
3.0 x 10-2 mbar
Water vapour tolerance 60 Torr 38 Torr 38 Torr 24 Torr
80 mbar 50 mbar 60 mbar 32 mbar
Water vapour capacity – GB I 60 g/h 60 g/h 60 g/h 60 g/h
Water vapour capacity – GB II 220 g/h 220 g/h 220 g/h 290 g/h
Physical data
Oil capacity 0.7 liter 0.7 liter 0.75 liter 1 liter
Oil type (Ultragrade) 19
Inlet Flange NW25
Exhaust flange NW25
Noise level 48 dB(A)
Noise level (with Acoustic Enclosure)* 41 dB(A)
Operating temperature range 12 to 40 °C