ปั๊มสุญญากาศ GAST 0870-P110

ปั๊มสุญญากาศ GAST 0870-P110 (Vacuum Pump) ปั๊มสุญญากาศ ระบบ Rotary Vane ชนิดขับสายพาน (Separate Drive Rotary Vane) ไม่ใช้น้ำมัน

ปั๊มสุญญากาศ GAST 0870-P110

ปั๊มสุญญากาศ GAST 0870-P110 (Vacuum Pump) ปั๊มสุญญากาศ ระบบ Rotary Vane ชนิดขับสายพาน (Separate Drive Rotary Vane) ไม่ใช้น้ำมัน

SPECIFICATION

MODEL 0870-P110
Motor 0.37 kW , 1/2 HP
Max Vacuum 15 inHg
Max Flow 6 cfm