ปั๊มสุญญากาศ ROCKER

ปั๊มสุญญากาศ ROCKER (Oil Free Vacuum Pump) เป็นปั๊มสูญญากาศแบบขับเคลื่อนด้วยลูกสูบ ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ปั๊มสุญญากาศ ROCKER

ปั๊มสุญญากาศ ROCKER (Vacuum Pump) เป็นปั๊มสูญญากาศที่ขับเคลื่อนด้วยลูกสูบ ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น และไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จึงทำให้ปราศจากมลพิษจากน้ำมัน

คุณสมบัติ ปั๊มสุญญากาศ ROCKER

  • ติดตั้งอุปกรณ์ Prote™ Overflow protection ช่วยป้องกันการ Overflow
  • ติดตั้ง Moisture Trap ช่วยกรองอนุภาค และความชื้น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวปั๊ม
  • มี Vacuum Regulator สำหรับปรับ และควบคุมแรงดูด
  • มอเตอร์ทุกตัวของปั๊มสูญญากาศ ROCKER ติดตั้ง Thermal Protection

 

การใช้งาน
เหมาะสำหรับ ใช้งานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เช่น งานกรองสาร, การทดสอบปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ, การทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์, การเก็บตัวอย่างอากาศ เป็นต้น

 

SPECIFICATIONS

Model Rocker
300
Rocker 300DC Rocker
400
Rocker
410
Rocker
800
Rocker
801
Rocker
810
Rocker
811
Voltage / Freq. (V / Hz) 220/50 DC12 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50
Max. power (W) 60 35 80 80 200 200 200 200
Max. current (A) 0.3 3 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.2
Max. vacuum (mbar) 105 145 105 30 120 120 30 30
Max. flow rate (L/min) 20 25 34 20 80 68 50 40
Motor rotation speed (RPM) 1450 1800 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Horse power (HP) 1/8 1/8 1/6 1/6 1/3 1/3 1/3 1/3
Noise level (50 Db) 50 50 52 52 68 68 68 68
Hose barb ID8 ID8 ID8 ID8 ID10 ID8 ID10 ID8
Vacuum regulator Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Overflow protection Yes Yes Yes Yes
Filter cartridge Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Safety Thermal Protection