ปั๊มสุญญากาศ GAST 87R Series

ปั๊มสุญญากาศ GAST 87R Series (Vacuum Pump) ปั๊มสุญญากาศระบบลูกสูบ (Rocking piston) ไม่ใช้น้ำมัน สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Compressor และแบบ Vacuum ให้ค่าแวคคั่มสูงสุด 24.75 inHg แรงดันสูงสุด 125 psi เหมาะสำหรับ งานกรองสาร งานด้านทันตกรรม

ปั๊มสุญญากาศ GAST 87R Series

ปั๊มสุญญากาศ GAST 87R Series (Vacuum Pump) ปั๊มสุญญากาศระบบลูกสูบ (Rocking piston) ไม่ใช้น้ำมัน ตัวปั๊มแข็งแรงทนทาน ติดตั้ง และดูแลรักษาง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Compressor และแบบ Vacuum

เหมาะสำหรับ

  • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  • งานด้านการแพทย์
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • งานด้านบรรจุภัณฑ์

 

SPECIFICATION

MODEL 87R642-103R-N470X
Motor 1/2 HP 220 V
Max Flow 50 Hz 3.6 cfm
60 Hz 4.3 cfm
Max Pressure 50 Hz 125 psi
60 Hz 125 psi
Max Vacuum 50 Hz 24.5 inHg
60 Hz 24.75 inHg