ปั๊มสุญญากาศ GAST 0523 Series

ปั๊มสุญญากาศ GAST 0523 Series (Vacuum Pump) ปั๊มสุญญากาศระบบใบพัดโรตารี่แบบมอเตอร์ต่อตรง (Motor Mounted Rotary Vane)
มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบไม่ใช่น้ำมัน (Oilless) และแบบใช้น้ำมัน (Lubricated)

ปั๊มสุญญากาศ GAST 0523 Series

ปั๊มสุญญากาศ GAST 0523 Series (Vacuum Pump) ปั๊มสุญญากาศระบบใบพัดโรตารี่ แบบมอเตอร์ต่อตรง (Motor Mounted Rotary Vane)
ตัวปั๊มขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ให้แรงดันคงที่ มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบไม่ใช่น้ำมัน (Oilless) คือ รุ่น 0523-101Q-SG588DX และแบบใช้น้ำมัน (Lubricated) คือ รุ่น 0523-V4-SG588DX

เหมาะสำหรับ

  • งานด้านทันตกรรม
  • ห้องทดลองปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

 

SPECIFICATION

MODEL Oilless Lubricated
0523-101Q-SG588DX 0523-V4-SG588DX
Motor 1/4 HP 220 V 1/4HP 220 V
Max Flow 50 Hz 4 cfm 4 cfm
60 Hz 4.5 cfm 4.5 cfm
Max Pressure 50 Hz 10 psi 10 psi
60 Hz 10 psi 10 psi
Max Vacuum 50 Hz 26 inHg 26 inHg
60 Hz 26 inHg 26 inHg