มอเตอร์ลม GAST 8AM Series

มอเตอร์ลม GAST 8AM Series (Air Motor) มอเตอร์ลมขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้านสะดวก ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ และสามารถใช้ในพื้นที่ไวไฟได้ เนื่องจากไม่ทำให้เกิดประกายไฟ มีทั้งแบบ 4 ใบพัด และ 8 ใบพัด โดยใบพัดสามารถหมุนได้ทั้งแบบทวนเข็มนาฬิกา, ตามเข็มนาฬิกา และแบบหมุนสองทิศทาง

มอเตอร์ลม GAST 8AM Series

มอเตอร์ลม GAST 8AM Series (Air Motor) มอเตอร์ลมขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถใช้ในพื้นที่ไวไฟได้ เนื่องจากไม่ทำให้เกิดประกายไฟ สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ ความเร็วรอบสูงสุด 2500 rpm , ค่า Torque สูงสุด 20.91 N m นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 120 °C มีทั้งแบบ 4 ใบพัด และ 8 ใบพัด โดยใบพัดสามารถหมุนได้ทั้งแบบทวนเข็มนาฬิกา, ตามเข็มนาฬิกา และแบบหมุนสองทิศทาง

เหมาะสำหรับ
อุตสาหกรรมกวนสี ผสมสี , สายพานลำเลียง , อุตาสาหกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมยา เป็นต้น

SPECIFICATION

MODEL Mount Rotation Port Size and Type Vane Motor Max Air Consumption
8AM-ARV-70 Flange (IEC) Reversible 1/2″ BSP 4 5 HP 175 cfm
8AM-ARV-71 Flange (IEC) Reversible 1/2″ BSP 8 5 HP 175 cfm
8AM-FRV-2B Foot Reversible 1/2″ NPT 4 5 HP 175 cfm
8AM-NRV-28A Flange Reversible 1/2″ NPT 4 5 HP 175 cfm
8AM-NRV-30A Foot Reversible 1/2″ NPT 8 5 HP 175 cfm
8AM-NRV-32A Flange Reversible 1/2″ NPT 8 5 HP 175 cfm
8AM-NRV-42A Face Reversible 1/2″ NPT 8 5 HP 175 cfm
8AM-NRV-5B Face Reversible 1/2″ NPT 4 5 HP 175 cfm