มอเตอร์ลม GAST 1AM Series

มอเตอร์ลม GAST 1AM Series (Air Motor) มอเตอร์ลม แบบ 4 ใบพัด ขนาดเล็ก กะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถปรับความเร็วรอบได้ความต้องการ

มอเตอร์ลม GAST 1AM Series

มอเตอร์ลม GAST 1AM Series (Air Motor) มอเตอร์ลมขนาดเล็ก กะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถปรับความเร็วรอบได้ความต้องการ และสามารถทำงานในพื้นที่ไวไฟได้ เนื่องจากไม่ทำให้เกิดประกายไฟ มอเตอร์ลม รุ่น 1 AM Series แบบ 4 ใบพัด โดยใบพัดสามารถหมุนได้ทั้งแบบทวนเข็มนาฬิกา, ตามเข็มนาฬิกา และแบบหมุนสองทิศทาง ความเร็วรอบสูงสุด 10,000 rpm , ค่า Torque สูงสุด 0.63 N m

เหมาะสำหรับ
ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานระบบสายพานลำเลียง, งานกวน/ผสม, งานบรรจุภัณฑ์อาหารและยา เป็นต้น

SPECIFICATIONS – มอเตอร์ลม GAST 1AM Series 

Model Mount Rotation Fitting Vane Motor Max.
Air Consumption
1AM-NCC-12 Hub mounting Counter Clockwise 1/8″ NPT 4 0.4 HP 20.5 cfm
1AM-NCW-14 Hub mounting Clockwise 1/8″ NPT 4 0.4 HP 20.5 cfm
1AM-NRV-39A Hub mounting Reversible 1/8″ NPT 4 0.4 HP 20.5 cfm