ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80C21.5

ปั๊มจุ่ม ปั๊มสูบตะกอน TSURUMI รุ่น 80C21.5 (Cutter Impeller) ท่อ 3 นิ้ว สามารถตัดเศษขยะ เศษผ้า พลาสติกขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานสูบน้ำเสีย นำที่มีเศษตะกอนหรือสิ่งปฏิกูล

ปั๊มจุ่ม ปั๊มสูบตะกอน TSURUMI รุ่น 80C21.5 (Submersible Sewage Pump)

ปั๊มจุ่มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบตะกอน Tsurumi รุ่น 80C21.5 ขนาดท่อ 3 นิ้ว (80mm) ตัวเครื่องทำจากวัสดุเหล็กหล่อ ใบพัดแบบตัด Cutter Impeller ติดตั้งอุปกรณ์ใบมีด Tungsten Carbide ไว้ที่ปลายใบพัด ช่วยให้สามารถตัดเศษวัสดุให้เป็นชิ้นเล็กๆ ไม่ว่าจะป็นของแข็ง เศษผ้า เศษพลาสติดขนาดเล็ก กระป๋อง ที่มีลักษณะเป็นเส้นใยหรือเศษขยะไหลเข้าสู่ใบพัด โดยที่ไม่ทำให้ปั๊มเกิดการอุดตัน โดยปั๊มแช่ Tsurumi รุ่น B Series เป็นปั๊มที่ได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้งานหนักได้ อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานสูบน้ำเสียที่มีเศษวัสดุ สิ่งปฏิกูล ที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล ปศุสัตว์ การเกษตร งานระบายน้ำทิ้ง หรือใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย

 

Specifications

MODEL Discharge Bore Motor Output Phase Staeting
Method
Impeller Cable Length
Free Standing Guide Rail Fitting mm kW m
80C21.5 TOS80C21.5 80 1.5 Three D.O.L. Cutter Impeller 6