ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80B21.5

ปั๊มน้ำแบบจุ่มสูบตะกอน ปั๊มแช่ TSURUMI รุ่น 80B21.5 ใบพัด Channel ท่อ 3นิ้ว สำหรับงานบำบัดน้ำเสีย งานสูบน้ำที่มีตะกอน น้ำโสโครก งานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม (220V-380V)

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม ปั๊มแช่ TSURUMI รุ่น 80B21.5 (Submersible Sewage Pump)

เครื่องสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบตะกอน TSURUMI รุ่น 80B21.5 ขนาดท่อ 3 นิ้ว (80mm.) ใบพัดชนิดกึ่งเปิด Channel Impeller เป็นปั๊มจุ่มรุ่นมาตราฐานและเป็นรุ่นที่นิยมใช้งนมากที่สุด ตัวปั๊มแช่สามารถสูบน้ำที่มีตะกอนได้ โดยที่ปั๊มสามารถสูบน้ำที่มีตะกอนผ่านทางน้ำออกได้โดยไม่ทำให้ตัวปั๊มเกิดการอุดตัน

การนำไปใช้งาน

  • งานระบายน้ำเสียที่มีตะกอน หรือน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ
  • งานระบายน้ำทิ้ง
  • งานสูบน้ำชลประทาน
  • งานสูบน้ำเพื่อการเกษตร หรือใช้งานในสวน
  • งานสูบน้ำจากแม่น้ำหรือลำคลอง
  • งานระบายน้ำในงานก่อสร้าง

 

Specification

MODEL Discharge Bore Motor Output Phase Staeting
Method
Impeller Solid Passage Cable Length
Free Standing Guide Rail Fitting mm kW mm m
80B21.5 TOS80B21.5 80 1.2 Three D.O.L. Channel Impeller
(Semi-Open)
49 x 41 6