ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 200B415 Series

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม ปั๊มแช่ TSURUMI รุ่น 200B415 (Channel Impeller) สำหรับงานบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม งานสูบน้ำที่มีตะกอน น้ำโสโครก งานก่อสร้าง

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม ปั๊มแช่ TSURUMI รุ่น 200B415 (Submersible Sewage Pump)

ปั๊มสูบตะกอน ปั๊มจุ่มบำบัดน้ำเสีย TSURUMI รุ่น 200B415 ขนาดท่อ 8 นิ้ว (200mm.) ใบพัดชนิดกึ่งเปิด Channel Impeller เป็นปั๊มสูบตะกอนมาตราฐานและเป็นรุ่นที่นิยมใช้งนมากที่สุด ตัวปั๊มแช่สามารถสูบน้ำที่มีตะกอนได้ โดยที่ปั๊มจุ่มสามารถสูบน้ำที่มีตะกอนผ่านทางน้ำออกได้โดยไม่ทำให้ตัวปั๊มเกิดการอุดตัน

การนำไปใช้งาน

  • งานระบายน้ำเสียที่มีตะกอน หรือน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ
  • งานระบายน้ำทิ้ง
  • งานสูบน้ำชลประทาน
  • งานสูบน้ำเพื่อการเกษตร หรือใช้งานในสวน
  • งานสูบน้ำจากแม่น้ำหรือลำคลอง
  • งานระบายน้ำในงานก่อสร้าง

 

Specifications

MODEL Discharge Bore Motor Output Phase Staeting
Method
Impeller Cable Length
Free Standing Guide Rail Fitting mm kW m
20047.5 TOS20047.5 200 7.5 Three D.O.L. Channel Impeller
(Semi-Open)
8
200411 TOS200411 200 11 Star-Delta 8
200415 TOS200415 200 15 Star-Delta 8
200422 TOS200422 200 22 Star-Delta 10