มอเตอร์ลม GAST 2AM Series

มอเตอร์ลม GAST 2AM Series (Air Motor) มอเตอร์ลม ขนาดเล็ก กะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถปรับความเร็วรอบได้ความต้องการ การหมุนของใบพัดได้ทั้งแบบทวนเข็มนาฬิกา, ตามเข็มนาฬิกา และแบบหมุนสองทิศทาง

มอเตอร์ลม GAST 2AM Series

มอเตอร์ลม GAST 2AM Series (Air Motor) มอเตอร์ลมขนาดเล็ก กะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถปรับความเร็วรอบได้ความต้องการ และสามารถทำงานในพื้นที่ไวไฟได้ เนื่องจากไม่ทำให้เกิดประกายไฟ มอเตอร์ลม แบบ 4 ใบพัด

  • การหมุนของใบพัด แบบทวนเข็มนาฬิกา, ตามเข็มนาฬิกา และแบบหมุนสองทิศทาง
  • แรงดันสูงสุด 7 Bar
  • ความเร็วรอบสูงสุด 3,000 rpm
  • ค่า Torque สูงสุด 3.16 N m

 

เหมาะสำหรับ
ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานระบบสายพานลำเลียง, งานกวน/ผสม, งานบรรจุภัณฑ์อาหารและยา เป็นต้น

SPECIFICATIONS

Model Mount Rotation Fitting Vane Motor Max
Air Consumption
2AM-ACC-88 Flange (IEC) Counter Clockwise 1/4″ BSP 4 0.95 HP 30 cfm
2AM-ACC-91 Face mount Counter Clockwise 1/4″ BSP 4 0.95 HP 30 cfm
2AM-ARV-92 Flange (IEC) Reversible 1/4″ BSP 4 0.95 HP 30 cfm
2AM-ARV-93 Face mount Reversible 1/4″ BSP 4 0.95 HP 30 cfm
2AM-FCC-1 Foot mounting Counter Clockwise 1/4″ BSP 4 0.95 HP 30 cfm
2AM-FCW-13 Foot mounting Counter 1/4″ BSP 4 0.95 HP 30 cfm
2AM-NCC-16 Hub mounting Counter Clockwise 1/4″ NPT 4 0.95 HP 30 cfm
2AM-NCC-43A NEMA 56C Flange Counter Clockwise 1/4″ BSP 4 0.95 HP 30 cfm
2AM-NCW-7A Hub mounting Counter 1/4″ BSP 4 0.95 HP 30 cfm
2AM-NRV-89 Hub mounting Reversible 1/4″ BSP 4 0.95 HP 30 cfm
2AM-NRV-90 NEMA 56C Flange Reversible 1/4″ BSP 4 0.95 HP 30 cfm