Submersible Pump KOSHIN SK Series / BL Series

  • เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม SK Series / BL Series จาก Koshin Pump (Made in Japan) เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับน้ำทะเล เหมาะสำหรับเรือเดินทะเล เพื่อระบายน้ำ ใช้สูบน้ำทะเลเพื่อทำความสะอาดเรือ บ่อเลี้ยงปลาทะเล และงานระบายน้ำในที่พักอาศัย เป็นปั๊มน้ำระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12V DC และ 24V DC
  • สามารถต่อใช้งานร่วมกันกับแบตเตอรี่ ตัวเรือนผลิตจากเรซินเกรด ABS ส่วนที่เป็นโลหะ ผลิตจากสแตนเลสและอลูมิเนียม ทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาด 25 mm. (1″)

Submersible Pump KOSHIN SK Series / BL Series

“Pondy” & “Marine Pet” Submersible Pump for Seawater

Koshin SK Series / BL Series Specifications SK-2524,SK-2512S,BL-2524S,BL-2512N,BL-2524N

Model SK-2524 SK-2512S BL-2524S BL-2512N BL-2524N
Pump Connection Dia 25 mm (1″)
Total Head 6 m (19.6 ft) 4 m (13.1 ft) 4.2 m (13.8 ft)
Delivery Volume 80 L/min (21 USG/min) 70 L/min (18 USG/min) 63 L/min (16 USG/min)
Motor Voltage DC 24 V DC 12 V DC 24 V DC 12 V DC 24 V
Frequency
Rated Current 8.5 A 6.5 A 3.5 A 7.8 A 3.8 A
Rating Continuous Continuous Continuous
Output 123 W 45 W 50 W
Revolution 3200 rpm 5400 rpm 5800 rpm
Life Span Approx. 500 hrs Approx. 200 hrs Approx. 500 hrs
Power Cord 5 m (16.4 ft) 2 m (6.5 ft) 2.95 m (9.7 ft)
Standard Accessories 1 Coupling Set ( 25)1 Hose Nipple ( 20)1 Hose Band ( 25) – 1 Elbow

1 Hose Band ( 20)

1 Rope (5 m (16.4 ft))

1 Elbow
Gross Weight 11 kg (24.2 lbs) 18.5 kg (40.7 lbs) 32 kg (70.5 lbs)
Dimensions LxWxH (mm) 425 × 248 × 325 568 × 286 × 383 574 × 283 × 403
Packing Unit 2 20