เครื่องกวาดตะกอนบนผิวน้ำ TSURUMI รุ่น FSP Series

เครื่องกวาดตะกอนบนผิวน้ำ Tsurumi Scum Skimmers รุ่น FSP (2″) ใช้สำหรับดูดน้ำเสียที่มีตะกอน น้ำมันและไขมันที่แข็งตัวลอยอยู่ด้านบนผิวน้ำ

ปั๊มสูบตะกอน แบบลอยตัว TSURUMI รุ่น FSP Series

ปั๊มสูบตะกอน หรือเครื่องกวาดตะกอนบนผิวน้ำ Tsurumi Scum Skimmers รุ่น FSP 4-FSP2 / 8-FSP3 ขนาดท่อ 2 นิ้ว 380V เป็นปั๊มน้ำเสียติดลูกลอย ทำงานเข้ากับเครื่องพ่นแบบเจ็ท สามารถทำงานได้อย่างคงที่ ใช้สำหรับดูดน้ำเสียที่มีตะกอน น้ำมันและไขมันที่แข็งตัวลอยอยู่ด้านบนผิวน้ำ ท่อดูดสามารถปรับระดับความลึกได้ตั้งแต่ 0 ถึง 60 มม.

 

Specifications

MODEL Discharge  Bore Motor Output Phase Speed (S.S.) Starting Method Soilds Passage
mm kW min-1
4-FSP2 50 0.4 Three 3000/3600 D.O.L. 16
8-FSP3 50 0.75 Three 3000/3600 D.O.L. 22