ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50U Series

ปั๊มจุ่ม ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI รุ่น 50U2.75, 50U21.5 ใบพัด Vortex ท่อ 2นิ้ว (2P/380V) ปั๊มสูบน้ำเสียที่มีตะกอน ใช้ในงานระบายน้ำทั่วไป การเกษตร การทำอาหาร น้ำโสโครก

ปั๊มจุ่ม ปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI รุ่น 50U Series (Submersible Sewage Pump)

ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย หรือสูบตะกอน TSURUMI รุ่น 50U2.75 / 50U21.5 ขนาดท่อ 2 นิ้ว (50mm.) ตัวเครื่องเป็นวัสดุเหล็กหล่อ มีหูหิ้วสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ใบพัดเป็นแบบ Vortex Impeller ใบพัดก่อให้เกิดการไหลแบบวน ซึ่งจะช่วยให้ตะกอนและวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นสามารถสูบผ่านออกไปได้ โดยไม่ทำให้ตัวปั๊มเกิดการอุดตันหรือเกิดอาการสำลักน้ำ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสูบ-จ่ายน้ำเสีย ที่มีวัสดุหรือเศษตะกอน

 

การนำไปใช้งาน

  • งานสูบน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • งานสูบน้ำจากการทำอาหาร
  • งานระบายน้ำเสียที่มีเศษตะกอน
  • งานระบายน้ำทั่วไป น้ำท่วม น้ำขัง น้ำพุ
  • งานระบายน้ำจากฟาร์มสัตว์น้ำ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง
  • งานการเกษตร สวน ไร่

 

Specifications

MODEL Discharge Bore Motor Output Phase Staeting
Method
Impeller Solid Passage Cable Length
Free Standing Guide Rail Fitting mm kW mm m
50U2.75 TOS50U2.75 50 0.75 Three D.O.L. Vortex Impeller 35 6
50U21.5 TOS50U21.5 50 1.5 D.O.L. 35 6