เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Tsurumi BER Series

 • Tsurumi BER Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรง สามารถให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียพร้อมกับการกวนผสมอย่างทั่วถึงทั้งแนวราบและแนว ดิ่งในบ่อเติมอากาศ ใช้ได้ทั้งถังกลมและสี่เหลี่ยม ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีห้องเก็บเครื่องจักรเสียงไม่รบกวนสามารถเพิ่ม ลดปริมาณอากาศ ขนาดฟองอากาศ และระยะในการกวนผสมด้วยวาล์วปรับปริมาณอากาศที่อยู่ด้านบนบ่อ
 • Tsurumi BER Series สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงานห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.75-5.5 กิโลวัตต์

Description

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Tsurumi BER Series

Tsurumi Pump  BER Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงานห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  Tsurumi Pump  BER Series มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.75-5.5 กิโลวัตต์

Tsurumi BER Series Specifications

Motor Output 200-240V 380-525V Material Length
kW Cores x mm2 Dia. mm Cores x mm2 Dia. mm m
0.75 4×1.25 11.1 4×1.25 11.1 P.V.C Sheath 6
1.5 4×1.25 11.1 4×1.25 11.1
2.2 4×2 11.8 4×2 11.8
3.7 4×3.5 13.9 4×2 11.8
5.5 4×3.5 14.1 4×3.5 14.1 Chloroprene Sheath 8

Specification Table A1

Model Motor
Ouput
Speeds Standing
Method
Air Ouantiry   Wator Depth Oxygen-transfer
Rate
Mixing
Capacity
Free Standing GuideRail Fitting kW min-1 m3/h-m kg.O2/h m3/h
8-BER4 TOS-8BER4 0.75 3000 D.O.L. 11-3 0.45-0.55 22
8-BER4 TOS-8BER4 0.75 3600 D.O.L. 9-3 0.35-0.45 21
15-BER3 TOS-15BER3 1.5 3000 D.O.L. 28-3 1.3-1.5 41
15-BER3 TOS-15BER3 1.5 3600 D.O.L. 24-3 1.1-1.3 40
22-BER5 TOS-22BER5 2.2 1500 D.O.L. 45-3 2.2-2.6 63
37-BER5 TOS-37BER5 3.7 1500 D.O.L. 80-3 3.6-4.3 94
55-BER5 TOS-55BER5 5.5 1500 D.O.L. 120-3 6.0-7.0 126
22-BER5 TOS-22BER5 2.2 1800 D.O.L. 38-3 1.9-2.2 60
37-BER5 TOS-37BER5 3.7 1800 D.O.L. 70-3 3.2-3.7 90
55-BER5 TOS-55BER5 5.5 1800 D.O.L. 105-3 5.3-6.1 120

Specification Table A2

Air-Inlet
Bore
Frequency Model Max. Tank
Dimension
Max
Water
Depth
Dry Weigth
L W D Free
Standing
GuideRail
Fitting
mm Hz Free Standing GuideRailFitting m m m m kg kg
25 50 8-BER4 TOS-8BER4 3 2 4 4 28 23
60 8-BER4 TOS-8BER4 3 2 4 4 28 23
32 50 15-BER3 TOS-15BER3 4 3.5 4 4 43 34
60 15-BER3 TOS-15BER3 4 3.5 4 4 43 34
50 50 22-BER5 TOS-22BER5 5 5 4.5 4.5 75 61
37-BER5 TOS-37BER5 6 6 5 5 91 77
55-BER5 TOS-55BER5 7 7 6 6 149 132
6160 22-BER5 TOS-22BER5 5 5 4.5 4.5 75 61
37-BER5 TOS-37BER5 6 6 5 5 91 77
55-BER5 TOS-55BER5 7 7 6 6 149 132

Tsurumi BER Series Dimensions

Free Standing 8-BER4 15-BER3 37-BER5 22-BER5 55-BER5
Guide Rail Fitting TOS-8BER4 TOS-15BER3 TOS-37BER5 TOS-22BER5 TOS-55BER5
A 194 222 325 317 391
B 674 895 1164 1158 1415
C 464 562 753 679 942
øD* 25 32 50 50 50
E 674 910 1168 1162 1422
F 350 450 450 450 500
G 550 650 700 700 750
H 514 603 837 768 1006

*Nominal Size

Pipe Bore A øB C
ø25 161 124 224
ø32 170 128 239
ø50 133 165 239

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Tsurumi BER Series”

Use one of the allowed file type: jpg,png.

  Submersible Air Pump Tsurumi BER Series

  • Tsurumi BER Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรง สามารถให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียพร้อมกับการกวนผสมอย่างทั่วถึงทั้งแนวราบและแนว ดิ่งในบ่อเติมอากาศ ใช้ได้ทั้งถังกลมและสี่เหลี่ยม ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีห้องเก็บเครื่องจักรเสียงไม่รบกวนสามารถเพิ่ม ลดปริมาณอากาศ ขนาดฟองอากาศ และระยะในการกวนผสมด้วยวาล์วปรับปริมาณอากาศที่อยู่ด้านบนบ่อ
  • Tsurumi BER Series สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงานห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.75-5.5 กิโลวัตต์

  Description

  Submersible Air Pump Tsurumi BER Series

  The powerful single direction jet current is unrivaled in veritcal strring convection.and its required shaft power is not so much changed when the depth changes.

  Tsurumi BER Series Specifications

  Motor Output 200-240V 380-525V Material Length
  kW Cores x mm2 Dia. mm Cores x mm2 Dia. mm m
  0.75 4×1.25 11.1 4×1.25 11.1 P.V.C Sheath 6
  1.5 4×1.25 11.1 4×1.25 11.1
  2.2 4×2 11.8 4×2 11.8
  3.7 4×3.5 13.9 4×2 11.8
  5.5 4×3.5 14.1 4×3.5 14.1 Chloroprene Sheath 8

  Specification Table A1

  Model Motor
  Ouput
  Speeds Standing
  Method
  Air Ouantiry   Wator Depth Oxygen-transfer
  Rate
  Mixing
  Capacity
  Free Standing GuideRail Fitting kW min-1 m3/h-m kg.O2/h m3/h
  8-BER4 TOS-8BER4 0.75 3000 D.O.L. 11-3 0.45-0.55 22
  8-BER4 TOS-8BER4 0.75 3600 D.O.L. 9-3 0.35-0.45 21
  15-BER3 TOS-15BER3 1.5 3000 D.O.L. 28-3 1.3-1.5 41
  15-BER3 TOS-15BER3 1.5 3600 D.O.L. 24-3 1.1-1.3 40
  22-BER5 TOS-22BER5 2.2 1500 D.O.L. 45-3 2.2-2.6 63
  37-BER5 TOS-37BER5 3.7 1500 D.O.L. 80-3 3.6-4.3 94
  55-BER5 TOS-55BER5 5.5 1500 D.O.L. 120-3 6.0-7.0 126
  22-BER5 TOS-22BER5 2.2 1800 D.O.L. 38-3 1.9-2.2 60
  37-BER5 TOS-37BER5 3.7 1800 D.O.L. 70-3 3.2-3.7 90
  55-BER5 TOS-55BER5 5.5 1800 D.O.L. 105-3 5.3-6.1 120

  Specification Table A2

  Air-Inlet
  Bore
  Frequency Model Max. Tank
  Dimension
  Max
  Water
  Depth
  Dry Weigth
  L W D Free
  Standing
  GuideRail
  Fitting
  mm Hz Free Standing GuideRailFitting m m m m kg kg
  25 50 8-BER4 TOS-8BER4 3 2 4 4 28 23
  60 8-BER4 TOS-8BER4 3 2 4 4 28 23
  32 50 15-BER3 TOS-15BER3 4 3.5 4 4 43 34
  60 15-BER3 TOS-15BER3 4 3.5 4 4 43 34
  50 50 22-BER5 TOS-22BER5 5 5 4.5 4.5 75 61
  37-BER5 TOS-37BER5 6 6 5 5 91 77
  55-BER5 TOS-55BER5 7 7 6 6 149 132
  6160 22-BER5 TOS-22BER5 5 5 4.5 4.5 75 61
  37-BER5 TOS-37BER5 6 6 5 5 91 77
  55-BER5 TOS-55BER5 7 7 6 6 149 132

  Tsurumi BER Series Dimensions

  Free Standing 8-BER4 15-BER3 37-BER5 22-BER5 55-BER5
  Guide Rail Fitting TOS-8BER4 TOS-15BER3 TOS-37BER5 TOS-22BER5 TOS-55BER5
  A 194 222 325 317 391
  B 674 895 1164 1158 1415
  C 464 562 753 679 942
  øD* 25 32 50 50 50
  E 674 910 1168 1162 1422
  F 350 450 450 450 500
  G 550 650 700 700 750
  H 514 603 837 768 1006

  *Nominal Size

  Pipe Bore A øB C
  ø25 161 124 224
  ø32 170 128 239
  ø50 133 165 239

  Customer reviews

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Submersible Air Pump Tsurumi BER Series”

  Use one of the allowed file type: jpg,png.