เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Tsurumi TRN Series

Tsurumi Pump  TRN Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ออกแบบสำหรับใช้กับงานระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกประเภท ทั้งใช้กับระบบของโรงแรม อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลและ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

มีให้เลือกหลายรุ่น ตั้งแต่ 0.75 – 40 กิโลวัตต์

Description

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Tsurumi TRN Series

Tsurumi Pump TRN Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ออกแบบสำหรับใช้กับงานระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกประเภท ทั้งใช้กับระบบของโรงแรม อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลและ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มีให้เลือกหลายรุ่น ตั้งแต่ 0.75 – 40 กิโลวัตต์

Tsurumi TRN Series 32TRN2.75,32TRN21.5,50TRN42.2,50TRN43.7,50TRN45.5,80TRN47.5,80TRN412
,80TRN417,100TRN424,150TRN440

Tsurumi TRN Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรง สามารถให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียพร้อมกับการกวนผสมอย่างทั่วถึงทั้งแนวราบและแนว ดิ่งในบ่อเติมอากาศ ใช้ได้ทั้งถังกลมและสี่เหลี่ยม ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีห้องเก็บเครื่องจักรเสียงไม่รบกวนสามารถเพิ่ม ลดปริมาณอากาศ ขนาดฟองอากาศ และระยะในการกวนผสมด้วยวาล์วปรับปริมาณอากาศที่อยู่ด้านบนบ่อ

Tsurumi TRN Series สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงานห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มีให้เลือกหลายรุ่น ตั้งแต่ 0.75 – 40 กิโลวัตต์

Tsurumi TRN Series Specifications32TRN2.75,32TRN21.5,50TRN42.2,50TRN43.7,50TRN45.5,80TRN47.5
,80TRN412,80TRN417,100TRN424,150TRN440

Model Max. Water Depth Main Convection Sub-convection
Circular Tank Square Tank
m øm øm øm
32TRN2.75 3.5 1.4 3.5 3
32TRN21.5 3.5 1.8 4.5 4
50TRN42.2 3.6 2.4 6 5.5
50TRN43.7 4 3 7 6.5
50TRN45.5 4 3.8 9 8
80TRN47.5 4.5 4.4 10 9
80TRN412 6 5.2 12 11
80TRN417 6 5.6 13 11.5
100TRN424 6 6.3 14.5 13
150TRN440 6 7.3 17 15
Air-
Inlet
Bore
Model Motor
Ouput
Speeds
50/60Hz
Starting
Method
Max.
Water
Depth
Air Ouantiry Max. Wator Depth50/60Hz No. of
Outlets
Impeller
Passage
Dry
Wt.
mm Free Standing kW min-1 mm m3/h mm kg
32 32TRN2.75 0.75 3000/360 D.O.L 3.5 7/8 6 10 55
32TRN21.5 1.5 3000/360 D.O.L 3.5 20/17 6 12 55
50 50TRN42.2 2.2 1500/1800 D.O.L 3.6 39/38 6 12 140
50TRN43.7 3.7 1500/1800 D.O.L 4.0 55/60 6 12 150
50TRN45.5 5.5 1500/1800 D.O.L 4.0 78/79 6 15 170
80 80TRN47.5 7.5 1500/1800 D.O.L 4.5 124/112 6 15 190
80TRN412 12 1500/1800 Star-delta 6.0 157/155 6 15 200
80TRN417 17 1500/1800 Star-delta 6.0 202/220 6 15 220
100 100TRN424 24 1500/1800 Star-delta 6.0 388/342 8 22 460
150 150TRN440 40 1500/1800 Star-delta 6.0 528/506 8 22 635

Tsurumi TRN Series Dimensions

Model øA B C D øE
32TRN2.75 32 400 473 81 371
32TRN21.5 32 400 473 81 371
50TRN42.2 50 700 689 123 660
50TRN43.7 50 700 694 123 660
50TRN45.5 50 700 835 123 660
80TRN47.5 80 700 868 123 660
80TRN412 80 700 898 133 660
80TRN417 80 700 958 133 660
100TRN424 100 1000 1254 272 980
150TRN440 150 1000 1407 269 980

 

Pipe Bore A øB C D
ø32 180 116 275
ø50 235 154 370
ø80 245 180 585
ø100 345 256 760
ø150 448 370 740 930

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Tsurumi TRN Series”

Use one of the allowed file type: jpg,png.