ปั๊มน้ำเคมี SANSO PMD Series

ปั๊มน้ำเคมี SANSO PMD Series (Magnetic Drive Pump) ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก สามารถใช้งานกับสารเคมี หรือของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด-ด่าง ได้เป็นอย่างดี สำหรับใช้ในการสูบจ่ายสารเคมี หรือใช้ในการหมุนเวียนน้ำ

ปั๊มน้ำเคมี SANSO PMD Series

ปั๊มน้ำเคมี SANSO PMD Series (Magnetic Drive Pump) ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก หัวปั๊มผลิตจากใยแก้วเสริม Polypropylene เพิ่มความแข็งแรงทนทาน จึงทำให้สามารถใช้งานกับสารเคมี หรือของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด-ด่าง ได้เป็นอย่างดี

เหมาะสำหรับ

  • งานสูบจ่ายสารเคมี
  • งานระบบหมุนเวียนน้ำ/สารเคมี หรือน้ำทะเล , ระบบหมุนเวียนน้ำในบ่อเพาะพันธุ์ปลา
  • ติดตั้งในอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบทำความเย็น , ระบบระบายความร้อน

 

SPECIFICATIONS

MODEL Diameter Rate Output Phase Total Head Rated Flow Rate
Hose Screw
PMD – 221 14 mm 10 W Single Phase 2 – 1 m 6 – 13 L/min
PMD – 371 17 mm  15 W Single Phase 2 – 1.5 m 18 – 22 L/min
PMD – 641 26.5 mm 65 W Single Phase 5 – 3 m 23 – 50 L/min
PMD – 1561 26.5 mm 120 W Single Phase 5.5 – 4 m 40 – 60 L/min
PMD – 1563 26 mm 120 W Three Phase 5.5 – 4 m 45 – 64 L/min
PMD – 2571 26.5 mm 250 W Single Phase 10 – 8 m 50 – 75 L/min
PMD – 2573 26.5 mm 250 W Three Phase 10 – 8 m 70 – 95 L/min
PMD – 4033 Flange G 1 ½” 400 W Three Phase 10 – 6 m 130 – 230 L/min
PMD – 7533 Flange G 1 ½” 750 W Three Phase 15 – 12 m 130 – 210 L/min