ใบเจียรหนา 4″ SWD A24Q(B)SWD A 100x6x16mm

ใบเจียรหนา ยี่ห้อ SWD ใช้สำหรับงานขัดเจียร์ชิ้นงานหรือลบส่วนเกินของชิ้นงานที่เป็นโลหะ เหล็ก และสแตสเลสทั่วไป

ใบเจียรหนา 4 นิ้ว SWD A24Q(B)SWD A 100x6x16mm

ใช้สำหรับงานขัดเจียร์ชิ้นงานหรือลบส่วนเกินของชิ้นงานที่เป็นโลหะ เหล็ก และสแตสเลสทั่วไป Grinding Steel & Stainless
ผลิตตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ตัดรุ่นมาตรฐานทั่วไป ใบเจียรแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย
ใบเจียรขนาด 4″ (100mm)
ใบเจียรขนาด 100x6x16mm