เครื่องกวาดตะกอนบนผิวน้ำ Tsurumi FSP Series

Tsurumi รุ่น FSP Series เป็นตัวกวาดตะกอนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ โดยรวมเข้ากับเครื่องพ่นแบบเจ็ท สามารถการัณตรีได้ว่ามีอัตราการดูดที่คงที่ แม้ว่าน้ำ อากาศ และวัสดุต่างๆ ที่ลอยอยู่จะถูกดูดมาจากผิวน้ำอยู่ตลอดเวลาก็ตาม  สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งที่มีขนาด 50 mm.

เครื่องกวาดตะกอนบนผิวน้ำ Tsurumi FSP Series

 Tsurumi รุ่น FSP Series เป็นตัวกวาดตะกอนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ โดยรวมเข้ากับเครื่องพ่นแบบเจ็ท สามารถการัณตรีได้ว่ามีอัตราการดูดที่คงที่ แม้ว่าน้ำ อากาศ และวัสดุต่างๆ ที่ลอยอยู่จะถูกดูดมาจากผิวน้ำอยู่ตลอดเวลาก็ตาม และสามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งที่มีขนาด 50 mm.

tsurumi-fsp-series-t01

Tsurumi FSP Series Specifications

tsurumi-fsp-4-fsp2-50hz-60hz     tsurumi-fsp-8-fsp3-50hz-60hz

Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method Solids Passage
(mm) (kW) (mm)
50 4-FSP2 0.4 3-phase D.O.L. 16
50 8-FSP3 0.75 3-phase D.O.L. 22

Tsurumi FSP Series Dimensions

tsurumi-fsp-series-dimensions