ปั๊มไดอะแฟรม CHEMPRO DP Series

ลักษณะทั่วไป

  • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่เป็นวัตถุไวไฟ
  • สามารถรันดราย (Run Dry) ได้
  • สามารถใช้กับของเหลวที่มีตะกอนได้
  • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่ความหนืดสูง
  • สามารถใช้กับสารที่เป็นกรด,ด่างและสารเคมีอื่นๆ
  • สามารถปรับอัตราการไหลและแรงดันได้

ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

ปั๊มไดอะแฟรม CHEMPRO DP Series

ปั๊มจ่ายสารเคมี (Diaphragm chemical pump) ยี่ห้อ CHEMPRO รุ่น DP

MODEL CHEMPRO DP Series

Model Size(inch) Code Center block Pump body Diaphragm  Ball  Seat
DP06 1/4 PP-PP/ST/PP/PP PP PP Santoprene PP PP
PP-PP/HY/PP/PP PP PP Hytrel PP PP
PP-PP/TF/PP/PP PP PP PTFE PP PP
PP-PP/VT/PP/PP PP PP Viton PP PP
PP-KV/TF/KV/KV PP PVDF PTFE PVDF PVDF
DP15 1/2“-3/4 PP-PP/ST/TF/PP PP PP Santoprene PTFE PP
PP-PP/HY/TF/PP PP PP Hytrel PTFE PP
PP-PP/TF/TF/PP PP PP PTFE PTFE PP
PP-PP/VT/TF/PP PP PP Viton PTFE PP
PP-PP/BN/TF/PP PP PP Buna-N PTFE PP
PP-PP/EP/TF/PP PP PP EPDM PTFE PP
PP-PM/ST/TF/PP PP Acetal Santoprene PTFE PP
PP-PM/HY/TF/PP PP Acetal Hytrel PTFE PP
PP-PM/TF/TF/SS PP Acetal PTFE PTFE SS304 (SS)
PP-PM/VT/TF/PP PP Acetal EPDM PTFE PP
PP-PM/BN/TF/PP PP Acetal Buna-N PTFE PP
PP-PM/EP/TF/PP PP Acetal EPDM PTFE PP
PP-AL/ST/TF/SS PP Aluminum Santoprene PTFE SS304 (SS)
PP-AL/HY/TF/SS PP Aluminum Hytrel PTFE SS304 (SS)
PP-AL/TF/TF/SS PP Aluminum PTFE PTFE SS304 (SS)
PP-AL/VT/TF/SS PP Aluminum Viton PTFE SS304 (SS)
PP-AL/BN/TF/SS PP Aluminum Buna-N PTFE SS304 (SS)
PP-AL/EP/TF/SS PP Aluminum EPDM PTFE SS304 (SS)
PP-SS/TF/TF/SS PP SS304 (SS) PTFE PTFE SS304 (SS)
PP-SS/VT/TF/SS PP SS304 (SS) Viton PTFE SS304 (SS)
PP-SS/ST/TF/SS PP SS304 (SS) Santoprene / EPDM PTFE SS304 (SS)
PP-SS/HY/TF/SS PP SS304 (SS) Hytrel / Buna-N PTFE SS304 (SS)
PP-LL/TF/TF/LL PP SS316 (LL) PTFE PTFE SS316 (LL)
PP-KV/TF/TF/KV PP PVDF PTFE PTFE PVDF
DP25 1″ AL-PP/ST/ST/PP AL PP Santoprene Santoprene PP
AL-PP/HY/HY/PP AL PP Hytrel Hytrel PP
AL-PP/TF/TF/PP AL PP PTFE PTFE PP
AL-PP/VT/TF/PP AL PP Viton PTFE PP
AL-PP/BN/BN/PP AL PP Buna-N Buna-N PP
AL-PP/EP/EP/PP AL PP EPDM EPDM PP
AL-PM/ST/ST/ST AL Acetal Santoprene Santoprene Santoprene
AL-PM/HY/HY/HY AL Acetal Hytrel Hytrel Hytrel
AL-PM/TF/TF/TF AL Acetal PTFE PTFE PTFE
AL-PM/VT/TF/VT AL Acetal Viton PTFE Viton
AL-PM/BN/BN/BN AL Acetal Buna-N Buna-N Buna-N
AL-PM/EP/EP/BN AL Acetal EPDM EPDM Buna-N
AL-AL/ST/ST/ST AL Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
AL-AL/HY/HY/HY AL Aluminum Hytrel Hytrel Hytrel
AL-AL/TF/TF/TF AL Aluminum PTFE PTFE PTFE
AL-AL/VT/TF/VT AL Aluminum Viton PTFE Viton
AL-AL/BN/BN/BN AL Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
AL-AL/EP/EP/EP AL Aluminum EPDM EPDM EPDM
AL-SS/TF/TF/TF AL SS304 (SS) PTFE PTFE PTFE
AL-SS/VT/TF/VT AL SS304 (SS) Viton PTFE Viton
AL-SS/ST/ST/ST AL SS304 (SS) Santoprene Santoprene Santoprene
AL-SS/HY/HY/HY AL SS304 (SS) Hytrel Hytrel Hytrel
AL-LL/TF/TF/TF AL SS316 (LL) PTFE PTFE PTFE
AL-KV/TF/TF/TF AL PVDF PTFE PTFE PTFE
DP40 1- 1/2 AL-PP/ST/ST/PP AL PP Santoprene / EPDM Santoprene / EPDM PP
AL-PP/HY/HY/PP AL PP Hytrel / Buna-N Hytrel / Buna-N PP
AL-PP/TF/TF/PP AL PP PTFE PTFE PP
AL-PP/VT/TF/PP AL PP Viton PTFE PP
AL-PP/BN/BN/PP AL PP Buna-N Buna-N PP
AL-PP/EP/EP/PP AL PP EPDM EPDM PP
AL-AC/ST/ST/ST AL Cast iron Santoprene Santoprene Santoprene
AL-AC/HY/HY/HY AL Cast iron Hytrel Hytrel Hytrel
AL-AC/TF/TF/TF AL Cast iron PTFE PTFE PTFE
AL-AC/VT/TF/VT AL Cast iron Viton PTFE Viton
AL-AC/BN/BN/BN AL Cast iron Buna-N Buna-N Buna-N
AL-AC/EP/EP/EP AL Cast iron EPDM EPDM EPDM
AL-AL/ST/ST/ST AL Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
AL-AL/HY/HY/HY AL Aluminum Hytrel Hytrel Hytrel
AL-AL/TF/TF/TF AL Aluminum PTFE PTFE PTFE
AL-AL/VT/TF/VT AL Aluminum Viton PTFE Viton
AL-AL/BN/BN/BN AL Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
AL-AL/EP/EP/EP AL Aluminum EPDM EPDM EPDM
AL-SS/TF/TF/TF AL SS304 (SS) PTFE PTFE PTFE
AL-SS/VT/TF/VT AL SS304 (SS) Viton PTFE Viton
AL-SS/ST/ST/ST AL SS304 (SS) Santoprene Santoprene Santoprene
AL-SS/HY/HY/HY AL SS304 (SS) Hytrel Hytrel Hytrel
AL-LL/TF/TF/TF AL SS316 (LL) PTFE PTFE PTFE
AL-KV/TF/TF/TF AL PVDF PTFE PTFE PTFE
DP50 2″ AL-PP/ST/ST/PP AL PP Santoprene / EPDM Santoprene / EPDM PP
AL-PP/HY/HY/PP AL PP Hytrel Hytrel PP
AL-PP/TF/TF/PP AL PP PTFE PTFE PP
AL-PP/VT/TF/PP AL PP Viton PTFE PP
AL-PP/BN/BN/PP AL PP Buna-N Buna-N PP
AL-PP/EP/BN/PP AL PP EPDM Buna-N PP
AL-AC/ST/ST/ST AL Cast iron Santoprene Santoprene Santoprene
AL-AC/HY/HY/HY AL Cast iron Hytrel Hytrel Hytrel
AL-AC/TF/TF/TF AL Cast iron PTFE PTFE PTFE
AL-AC/VT/TF/VT AL Cast iron Viton PTFE Viton
AL-AC/BN/BN/BN AL Cast iron Buna-N Buna-N Buna-N
AL-AC/EP/EP/EP AL Cast iron EPDM EPDM EPDM
AL-AL/ST/ST/ST AL Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
AL-AL/HY/HY/HY AL Aluminum Hytrel Hytrel Hytrel
AL-AL/TF/TF/TF AL Aluminum PTFE PTFE PTFE
AL-AL/VT/TF/VT AL Aluminum Viton PTFE Viton
AL-AL/BN/BN/BN AL Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
AL-AL/EP/EP/EP AL Aluminum EPDM EPDM EPDM
AL-SS/TF/TF/TF AL SS304 (SS) PTFE PTFE PTFE
AL-SS/VT/TF/VT AL SS304 (SS) Viton PTFE Viton
AL-SS/ST/ST/ST AL SS304 (SS) Santoprene Santoprene Santoprene
AL-SS/HY/HY/HY AL SS304 (SS) Hytrel Hytrel Hytrel
AL-LL/TF/TF/TF AL SS316 (LL) PTFE PTFE PTFE
AL-KV/TF/TF/TF AL PVDF PTFE PTFE PTFE
DP80 3″ AL-PP/ST/ST/PP AL PP Santoprene Santoprene PP
AL-PP/HY/HY/PP AL PP Hytrel Hytrel PP
AL-PP/TF/TF/PP AL PP PTFE PTFE PP
AL-PP/VT/TF/PP AL PP Viton PTFE PP
AL-PP/BN/BN/PP AL PP Buna-N Buna-N PP
AL-PP/EP/EP/PP AL PP EPDM EPDM PP
AL-AL/ST/ST/ST AL Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
AL-AL/HY/HY/HY AL Aluminum Hytrel Hytrel Hytrel
AL-AL/TF/TF/TF AL Aluminum PTFE PTFE PTFE
AL-AL/VT/TF/TF AL Aluminum Viton PTFE PTFE
AL-AL/BN/BN/BN AL Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
AL-AL/EP/EP/EP AL Aluminum EPDM EPDM EPDM
AL-SS/ST/ST/ST AL SS304 (SS) Santoprene Santoprene Santoprene
AL-SS/HY/HY/HY AL SS304 (SS) Hytrel Hytrel Hytrel
AL-SS/TF/TF/TF AL SS304 (SS) PTFE PTFE PTFE
AL-SS/VT/TF/VT AL SS304 (SS) Viton PTFE Viton
AL-LL/TF/TF/TF AL SS316 (LL) PTFE PTFE PTFE
AL-KV/TF/TF/TF AL PVDF PTFE PTFE PTFE

Specifications

Technical Parameter
Model Suction lift [mwc] Max particle diameter [mm] Suction and discharge Size [in] AIR inlet size [in] Max frow [I/min] Maxhead [m] Max air inlet pressure [bar]
dry wet
CHEMPRO DP06 2.1 3.7-6.4 1.6 1/4 , 3/8 1/4 27 70 7
CHEMPRO DP15 2.1 3.7-6.4 1.6 1/4 , 3/8 1/4 27 70 7
CHEMPRO DP25 4 8 4 1. “ 1 / 2 157 84 8.4
CHEMPRO DP40 5 8 5 1- 1 / 2 1 / 2 358 84 8.4
CHEMPRO DP50 5 8 5 2. “ 1 / 2 587 84 8.4
CHEMPRO DP80 5 8 9.4 3″ 3/4 1060 84 8.4