ปั๊มกรอง TSURUMI FHP Series

เป็นปั๊มกรอง (Decanting Pump) มีอุปกรณ์ในการตรวจวัดสำหรับตะกอนลอย (Sludge) ปั๊มชนิดนี้จะสามารถระบายของเหลวที่อยู่ระหว่างตะกอนลอยและตะกอนนอนก้นได้ ออกแบบมาให้สามารถต่อเชื่อมใช้งานกับท่อส่งที่มีขนาดตั้งแต่ 40-80 mm

ปั๊มกรอง TSURUMI FHP Series

Tsurumi FHP Series เป็นปั๊มกรอง (Decanting Pump) มีอุปกรณ์ในการตรวจวัดสำหรับตะกอนลอย (Sludge) ปั๊มชนิดนี้จะสามารถระบายของเหลวที่อยู่ระหว่างตะกอนลอยและตะกอนนอนก้นได้ ออกแบบมาให้สามารถต่อเชื่อมใช้งานกับท่อส่งที่มีขนาดตั้งแต่ 40-80 mm

Tsurumi B Series Specifications FHP3-3,FHP3-3T,FHP2-4,FHP2-4T,FHP4-8T,FHP2-15T

tsurumi-fhp-50hz     tsurumi-fhp-60hz

Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method Cable Leng
(mm) (kW) (m)
40 FHP3-3 0.25 1-phase Capacitor Start 6
40 FHP3-3T 0.25 3-phase D.O.L. 6
50 FHP2-4 0.40 1-phase Capacitor Start 6
50 FHP2-4T 0.40 3-phase D.O.L. 6
50 FHP4-8T 0.75 3-phase D.O.L. 6
80 FHP2-15T 1.50 3-phase D.O.L. 6

Tsurumi BX Series Specifications FHP3-3,FHP3-3T,FHP2-4,FHP2-4T,FHP4-8T,FHP2-15T

3

Model A B
FHP3-3 800 40
FHP3-3T 765 40
FHP2-4 800 50
FHP2-4T 765 50
FHP4-8T 818 50
FHP2-15T 982 80