ปั๊มน้ำหอยโข่ง INTERSIGMA L-V Series

intersigma V-L Series เป็นปั๊มน้ำหอยโข่ง (เครื่องสูบน้ำ) แบบหลายใบพัด สำหรับน้ำสะอาดไม่มีเศษตะกอนเหมาะที่จะใช้กับงานสูบน้ำ ที่มีระยะทางและแรง ดันค่อนข้างสูง ทนอุณหภูมิน้ำได้ 80 องศา  เหมาะกับอาคารสูงใหญ่, โรงงานอุตสาหกรรม, งานดับเพลิง, งานเกษตร, งานชลประทานสปริงเกอร์

ปั๊มน้ำหอยโข่ง INTERSIGMA L-V Series

ปั๊มน้ำหอยโข่ง (centrifugal pump) Intersigma L-V Series L-VA4-D,L-VN4-D,L-VN5-01

Intersigma V-V Series เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบหลายใบพัด สำหรับน้ำสะอาดที่ไม่มีตะกอนต่างๆ เหมาะที่จะใช้กับงานสูบน้ำที่มีระยะทางและแรงดันค่อนข้างสูง สามารถรองรับอุณหภูมิของน้ำได้ถึว 80 องศาเซลเซียส มีขนาดท่อทางสูบและจ่ายให้เลือกตั้งแต่ 80-125 มิลลิเมตร และจำนวนใบพัดที่ใช้งานมีให้เลือกตั้งแต่ 3-6 ใบ

Intersigma L-VSeries เหมาะสำหรับ
– งานสูบน้ำดับเพลิง
– งานสูบน้ำในระบบประปาหมู่บ้าน
– งานระบบสุขาภิบาล
– งานสูบนน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
– งานระบบสปริงเกลอร์

Intersigma L-V Series Specifications

Model Number
of slages
Flow
Capacity Q
Delivery
Head H
Power
Input
Speeds
n
Flanges
suction
discharge Weight
Range 1 m
(l.s1) O (kW) (R.P.M) DM/PN DN/PN (kg)
L-VA4-D *3 10
13.3
28
23
4.4
5.2
1450 80/10 80/10 83
3 10
13.3
42
35
6.6
7.8
104
4 10
13.3
56
46
8.8
10.4
125
5 10
13.3
70
58
11
13
146
6 10
13.3
83
70
13.2
15.6
169
7 10
13.3
97
81
15.4
18.2
188
L-VN4-D *3 11.7
14.2
16.5
28
26
23
5.1
5.7
6.1
1450 100/10 100/16 83
3 11.7
14.2
16.5
42
39
35
7.7
8.6
9.2
104
4 11.7
14.2
16.5
56
52
46
10.2
11.4
12.2
125
5 11.7
14.2
16.5
70
65
58
12.8
14.3
15.3
146
6 11.7
14.2
16.5
84
78
69
15.3
17.1
18.3
167
7 11.7
14.2
16.5
98
91
81
17.9
20
21.4
188
8 11.7
14.2
16.5
108
100
90
20.4
22.6
23.8
209
L-VN5-01 2 25
33.5
49
42
16
19.2
1450 125/10 125/10 190
3 25
33.5
73
63
24
28.8
230
4 25
33.5
98
84
32
38.4
270

Intersigma L-V Series Dimensions

Dimension Table A01

Model ST. A B C Dv Dvr dv Ev Ds
DN PN DN PN
L-VA4-D 3 250 350 145 80 20 160 4×18 22 80 10
4 420
5 490
6 560
7 630
L-VN4-D 3 350 100 10 180 8×18 100 10
4 420
5 490
6 560
7 630
8 700
L-VN5-01 2 284 357 198 125 10 210 8×18 24 125 10
3 457
4 557

Dimension Table A02

Model Dsr ds Es F G H J K L M
L-VA4-D 160 4×18 22 330 70 220 130 180 280 320
140
210
280
350
L-VN4-D 180 8×18 70
140
210
280
350
420
L-VN5-01 210 8×18 24 313.5 100 300 175 250 380 450
200
300

Table 03

Model N O P R S Ta Tb Ua a b c l
L-VA4-D 745 14 65 65 50 40 25 20 38.3 10 35 65
815
885
955
1025
L-VN4-D 745 14 65 65 50 40 25 20 38.3 35 35 65
815
885
955
1025
1095
L-VN5-01 839 18 90 85 75 45 42.5 20 43.1 12 40 70