เครื่องเป่าอากาศ Tsurumi RSS Series

 

 • เครื่องเป่าอากาศ Tsurumi รุ่น RSS Series เป็นหนึ่งในเครื่องเป่ากาศแบบ Rotary ของรุ่น RS Series ที่มีใบพัดโรเตอร์สามใบ ตัวหมุนมีความสมดุลย์สูงและการออกแบบช่องทางออกแบบก้นหอย ช่วยลดการกระแทกแบบรุนแรงและเสียงที่เป็นจังหวะลงได้
 • สามารถนำไปใช้กับงานที่หลากหลาย โดยรุ่น RSS Series สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งอากาศได้ตั้งแต่ขนาด 20-32 mm.

Description

เครื่องเป่าอากาศ Tsurumi RSS Series

เครื่องเป่าอากาศ Tsurumi รุ่น RSS Series เป็นหนึ่งในเครื่องเป่ากาศแบบ Rotary ของรุ่น RS Series ที่มีใบพัดโรเตอร์สามใบ ตัวหมุนมีความสมดุลย์สูงและการออกแบบช่องทางออกแบบก้นหอย ช่วยลดการกระแทกแบบรุนแรงและเสียงที่เป็นจังหวะลงได้ สามารถนำไปใช้กับงานที่หลากหลาย โดยรุ่น RSA Series สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งอากาศได้ตั้งแต่ขนาด 20-32 mm.

Tsurumi RSA Series Specifications RSS-20,RSS-25,RSS-32

tsurumi-rss-20tsurumi-rss-25tsurumi-rss-32

model (Discharge bore mm) Speed(min-1) Suction air volume at 20℃ (Qs, m3/min) and required power (La, kW)
9.8kPa 19.6kPa 29.4kPa 39.2kPa 49.0kPa
{0.1kgf/cm2} {0.2kgf/cm2} {0.3kgf/cm2} {0.4kgf/cm2} {0.5kgf/cm2}
Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
RSS-20 (20) 1750 0.16 0.20 0.14 0.24 0.12 0.28 0.10 0.32
2000 0.20 0.23 0.18 0.27 0.16 0.31 0.14 0.35
2250 0.24 0.26 0.22 0.31 0.20 0.35 0.18 0.40 0.16 0.46
2500 0.27 0.29 0.25 0.34 0.23 0.39 0.21 0.44 0.19 0.50
Corresponding motor output 0.4kW 0.75kW
RSS-25 (25) 1750 0.21 0.23 0.18 0.27 0.15 0.32
2000 0.27 0.26 0.24 0.31 0.21 0.37 0.18 0.43
2250 0.31 0.30 0.28 0.35 0.25 0.42 0.22 0.49
2500 0.36 0.33 0.33 0.39 0.30 0.46 0.27 0.54 0.23 0.62
Corresponding motor output 0.4kW 0.75kW
RSS-32 (32) 1750 0.36 0.27 0.32 0.34 0.28 0.42 0.24 0.50
2000 0.44 0.31 0.40 0.39 0.36 0.48 0.32 0.57
2250 0.52 0.35 0.48 0.44 0.44 0.54 0.40 0.64
2500 0.60 0.39 0.56 0.49 0.52 0.60 0.48 0.71 0.42 0.86
Corresponding motor output 0.4kW 0.75kW 1.5kW

Tsurumi RSS Series Dimensions RSS-20,RSS-25,RSS-32

tsurumi-rss-series-dimensions

Model A Weight (kg)
RSS-20 60 19
RSS-25 67 20
RSS-32 80 22

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องเป่าอากาศ Tsurumi RSS Series”

Use one of the allowed file type: jpg,png.

  Air Pump Tsurumi RSS Series

  • Compressed air generation RSS Series Tsurumi is one of a vacuum dryer Model RS Series Rotary vane rotor with three blades. The rotation is balanced and channel design spiral design.
  • Reduces the impact severity and the timing down. Can be applied to a wide range of RSA Series models can be connected to the air pipe sizes from 20-32 mm.

  Description

  Air Pump Tsurumi RSS Series

  Compressed air generation RSS Series Tsurumi is one of a vacuum dryer Model RS Series Rotary vane rotor with three blades. The rotation is balanced and channel design spiral design. Reduces the impact severity and the timing down. Can be applied to a wide range of RSA Series models can be connected to the air pipe sizes from 20-32 mm.

  Tsurumi RSA Series Specifications RSS-20,RSS-25,RSS-32

  tsurumi-rss-20tsurumi-rss-25tsurumi-rss-32

  model (Discharge bore mm) Speed(min-1) Suction air volume at 20℃ (Qs, m3/min) and required power (La, kW)
  9.8kPa 19.6kPa 29.4kPa 39.2kPa 49.0kPa
  {0.1kgf/cm2} {0.2kgf/cm2} {0.3kgf/cm2} {0.4kgf/cm2} {0.5kgf/cm2}
  Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
  RSS-20 (20) 1750 0.16 0.20 0.14 0.24 0.12 0.28 0.10 0.32
  2000 0.20 0.23 0.18 0.27 0.16 0.31 0.14 0.35
  2250 0.24 0.26 0.22 0.31 0.20 0.35 0.18 0.40 0.16 0.46
  2500 0.27 0.29 0.25 0.34 0.23 0.39 0.21 0.44 0.19 0.50
  Corresponding motor output 0.4kW 0.75kW
  RSS-25 (25) 1750 0.21 0.23 0.18 0.27 0.15 0.32
  2000 0.27 0.26 0.24 0.31 0.21 0.37 0.18 0.43
  2250 0.31 0.30 0.28 0.35 0.25 0.42 0.22 0.49
  2500 0.36 0.33 0.33 0.39 0.30 0.46 0.27 0.54 0.23 0.62
  Corresponding motor output 0.4kW 0.75kW
  RSS-32 (32) 1750 0.36 0.27 0.32 0.34 0.28 0.42 0.24 0.50
  2000 0.44 0.31 0.40 0.39 0.36 0.48 0.32 0.57
  2250 0.52 0.35 0.48 0.44 0.44 0.54 0.40 0.64
  2500 0.60 0.39 0.56 0.49 0.52 0.60 0.48 0.71 0.42 0.86
  Corresponding motor output 0.4kW 0.75kW 1.5kW

  Tsurumi RSS Series Dimensions RSS-20,RSS-25,RSS-32

  tsurumi-rss-series-dimensions

  Model A Weight (kg)
  RSS-20 60 19
  RSS-25 67 20
  RSS-32 80 22

  Customer reviews

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Air Pump Tsurumi RSS Series”

  Use one of the allowed file type: jpg,png.