ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก Annovi XJS Series

Annovi XJS Series ปั๊ม แรงดันสูงชนิดทนงานหนัก สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน มีจำหน่ายให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น คือรุ่น XJS 8.15 C และรุ่น XJS 11.14 C ขนาดแรงดันสูงสุด 150 และ  140 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงสุด  8 และ 11 ลิตรต่อนาที ตามลำดับ

Description

ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก Annovi XJS Series 

Annovi XJS Series ปั๊ม แรงดันสูงชนิดทนงานหนัก สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน มีจำหน่ายให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น คือรุ่น XJS 8.15 C และรุ่น XJS 11.14 C ขนาดแรงดันสูงสุด 150 และ  140 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงสุด  8 และ 11 ลิตรต่อนาที ตามลำดับ

Product Description

Annovi XJS Series ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก (Industry Pump)

Annovi XJS Series Specifications

Detail Value
Family Cleaning Cleaning
Series 198 198
Pump Type XJS 8.15 C XJS 11.14 C
Versioning C C
ARCode 20484 20422
Output (lt/min) 8 11
Output (gpm) 2.11 2.90
Pressure (bar) 150 140
Pressure (psi) 2200 2000
Power (hp) 3 4
Power (kw) 2.2 3
RPM 2800 2800
Weight (kg) 5 5

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก Annovi XJS Series”

Use one of the allowed file type: jpg,png.

  ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก Annovi XJS Series

  • Annovi XJS Series ปั๊ม แรงดันสูงชนิดทนงานหนัก สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน
  • มีจำหน่ายให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น คือรุ่น XJS 8.15 C และรุ่น XJS 11.14 C ขนาดแรงดันสูงสุด 150 และ  140 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงสุด  8 และ 11 ลิตรต่อนาที ตามลำดับ

  Description

  ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก Annovi XJS Series 

  Annovi XJS Series ปั๊ม แรงดันสูงชนิดทนงานหนัก สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน มีจำหน่ายให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น คือรุ่น XJS 8.15 C และรุ่น XJS 11.14 C ขนาดแรงดันสูงสุด 150 และ  140 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงสุด  8 และ 11 ลิตรต่อนาที ตามลำดับ

  Product Description

  Annovi XJS Series ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก (Industry Pump)

  Annovi XJS Series Specifications

  Detail Value
  Family Cleaning Cleaning
  Series 198 198
  Pump Type XJS 8.15 C XJS 11.14 C
  Versioning C C
  ARCode 20484 20422
  Output (lt/min) 8 11
  Output (gpm) 2.11 2.90
  Pressure (bar) 150 140
  Pressure (psi) 2200 2000
  Power (hp) 3 4
  Power (kw) 2.2 3
  RPM 2800 2800
  Weight (kg) 5 5

  Customer reviews

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก Annovi XJS Series”

  Use one of the allowed file type: jpg,png.