ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi C Series

ปัมน้ำ Tsurumi C Series เป็นการรวมกันระหว่างใบพัดแบบ Channel กับกลไกการตัด โดยมีการติดตั้งด้วยใบมีด Tungsten Carbide ไว้ที่ปลายใบพัด อุปกรณ์นี้จะช่วยในการตัดวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใยที่ไหลเข้าสู่ใบพัด

ปั๊มน้ำรุ่น C Series สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-100 mm.

Description

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi C Series

ปั๊มน้ำ Tsurumi C Series เป็นการรวมกันระหว่างใบพัดแบบ Channel กับกลไกการตัด โดยมีการติดตั้งด้วยใบมีด Tungsten Carbide ไว้ที่ปลายใบพัด อุปกรณ์นี้จะช่วยในการตัดวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใยที่ไหลเข้าสู่ใบพัด ปั๊มน้ำรุ่น C Series สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-100 mm.

Tsurumi C Series Specifications

tsurumi-c-100-50hztsurumi-c-100-60hz

tsurumi-c-100-50hztsurumi-c-100-60hz

Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method Solids Passage
(mm) (kW) (mm)
50 50C2.75S 0.75 1-phase Capacitor Start 31×27 / 28×27
50 50C2.75 0.75 3-phase D.O.L. 31×27 / 28×27
80 80C21.5 1.5 3-phase D.O.L. 43×60 / 37×60
100 100C42.2 2.2 3-phase D.O.L. 67×56 / 62×56
100 100C43.7 3.7 3-phase D.O.L. 70×81 / 64×81
100 100C45.5 5.5 3-phase D.O.L. 82×68 / 68×68
100 100C47.5 7.5 3-phase D.O.L. 76×69 / 71×68
100 100C411 11 3-phase Star-Delta 82×75 / 87×75
100 100C415 15 3-phase Star-Delta 87×45 / 77×40

Tsurumi C Series Dimensions

tsurumi-c-series-free-standing-dimensions-250x303tsurumi-c-series-guide-rail-fitting-tos-dimensions-250x252tsurumi-c-series-guide-rail-fitting-ts-dimensions-250x299

ischarge Bore (mm) Model Dimension LxH mm
Standard Model Automatic &Auto-Altenation Model
Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting
TOS TS TOS TS
50 50C2.75S 405×523 621×566 398×566 405×580 621×624 398×623
50 50C2.75 405×415 621×458 398×458 433×496 649×539 426×539
80 80C21.5 446×536 668×586 515×586 485×630 707×680 554×680
100 100C42.2 594×616 754×631 599×631
100 100C43.7 599×690 759×700 604×700
100 100C45.5 686×908 905×906 710×906
100 100C47.5 686×929 905×927 710×927
100 100C411 710×1000 928×998 733×998
100 100C415 707×1080 926×1078

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi C Series”

Use one of the allowed file type: jpg,png.

  ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi C Series

  ปั๊มน้ำ Tsurumi C Series เป็นการรวมกันระหว่างใบพัดแบบ Channel กับกลไกการตัด โดยมีการติดตั้งด้วยใบมีด Tungsten Carbide ไว้ที่ปลายใบพัด อุปกรณ์นี้จะช่วยในการตัดวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใยที่ไหลเข้าสู่ใบพัด ปั๊มน้ำรุ่น C Series สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-100 mm.

  Description

  ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi C Series

  ปั๊มน้ำ Tsurumi C Series เป็นการรวมกันระหว่างใบพัดแบบ Channel กับกลไกการตัด โดยมีการติดตั้งด้วยใบมีด Tungsten Carbide ไว้ที่ปลายใบพัด อุปกรณ์นี้จะช่วยในการตัดวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใยที่ไหลเข้าสู่ใบพัด ปั๊มน้ำรุ่น C Series สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-100 mm.

  Tsurumi C Series Specifications

  tsurumi-c-100-50hztsurumi-c-100-60hz

  tsurumi-c-100-50hztsurumi-c-100-60hz

  Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method Solids Passage
  (mm) (kW) (mm)
  50 50C2.75S 0.75 1-phase Capacitor Start 31×27 / 28×27
  50 50C2.75 0.75 3-phase D.O.L. 31×27 / 28×27
  80 80C21.5 1.5 3-phase D.O.L. 43×60 / 37×60
  100 100C42.2 2.2 3-phase D.O.L. 67×56 / 62×56
  100 100C43.7 3.7 3-phase D.O.L. 70×81 / 64×81
  100 100C45.5 5.5 3-phase D.O.L. 82×68 / 68×68
  100 100C47.5 7.5 3-phase D.O.L. 76×69 / 71×68
  100 100C411 11 3-phase Star-Delta 82×75 / 87×75
  100 100C415 15 3-phase Star-Delta 87×45 / 77×40

  Tsurumi C Series Dimensions

  tsurumi-c-series-free-standing-dimensions-250x303tsurumi-c-series-guide-rail-fitting-tos-dimensions-250x252tsurumi-c-series-guide-rail-fitting-ts-dimensions-250x299

  ischarge Bore (mm) Model Dimension LxH mm
  Standard Model Automatic &Auto-Altenation Model
  Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting
  TOS TS TOS TS
  50 50C2.75S 405×523 621×566 398×566 405×580 621×624 398×623
  50 50C2.75 405×415 621×458 398×458 433×496 649×539 426×539
  80 80C21.5 446×536 668×586 515×586 485×630 707×680 554×680
  100 100C42.2 594×616 754×631 599×631
  100 100C43.7 599×690 759×700 604×700
  100 100C45.5 686×908 905×906 710×906
  100 100C47.5 686×929 905×927 710×927
  100 100C411 710×1000 928×998 733×998
  100 100C415 707×1080 926×1078

  Customer reviews

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi C Series”

  Use one of the allowed file type: jpg,png.