ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น ยี่ห้อ LITTLE GIANT รุ่น VCL