มิเตอร์ริ่งปั๊ม กับการบำบัดน้ำเสีย

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมักมีน้ำเสียจากการใช้งานภายในโรงงาน ซึ่งน้ำเสียนี้ต้องได้รับการบำบัดก่อนการปล่อยทิ้งเพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ขึ้นกับปัจจัยของลักษณะน้ำเสียที่เกิดขึ้น ระดับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ  สภาพทั่วไปของสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การดูแลและบำรุงรักษา เป็นต้น โดยการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีความเหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แบ่งได้ตาม กระบวนการที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) 2.การบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment) และ 3.การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment)

ยกตัวอย่าง การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางเคมี (Chemical Treatment) จะเป็นวิธีที่ใช้กระบวนการทางเคมีในการบำบัดน้ำเสียด้วยการทำปฏิกิริยากับสิ่งเจือป่นในน้ำเสียโดยจะใช้สำหรับน้ำเสียที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง( PH) สูงหรือต่ำเกินไป น้ำเสียที่มีโลหะหนัก มีสารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีไขมันและน้ำมันที่ละลายน้ำ หรือน้ำเสียที่มีระดับสารเคมีที่สูงเกินไป ซึ่งวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางเคมีเป็นวิธีพื้นฐานที่พบได้ทั่วไปในงานภาคอุตสาหกรรม เช่น ภาคอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมยานยนตร์ เป็นต้น

โรงงานแต่ละประเภทจะมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดหรือปรับสภาพน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน ระบบการบำบัดน้ำเสียในโรงงานที่ใช้วิธีการบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนทางเคมีนี้ จะใช้ปั๊มจ่ายสารเคมี (Metering pump) หรือมิเตอร์ริ่งปั๊ม สำหรับสูบจ่ายสารเคมีเพื่อปรับสภาพน้ำ เช่น

  • การเติมกรดไฮโดรคลอริก(HCL), กรดซัลฟิวริก(H2SO4), โซเดียมไฮดรอกไซต์หรือโซดาไฟ(NaOH) ด้วยปั๊มจ่ายสารเคมี (Metering pump) เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง(PH) ในระบบถังกวนให้ค่าความเข้มข้นของน้ำเสียอยู่ในระดับค่าที่เป็นกลางก่อนการปล่อยสู่ภายนอกโรงงาน
  • การเติมสารส้ม, PAC, เคมีพอลิเมอร์ เพื่อให้เกิดการตกตะกอนในระบบถังตกตะกอนเป็นการแยกตะกอนกับน้ำออกจากกันเพื่อง่ายต่อการจัดการในขั้นต่อไป
  • การเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เจือป่นในน้ำ
  • การเติมเคมีกำจัดตะกอนหรือตะกรันในระบบคูลลิ่งและระบบบอยเลอร์ รวมทั้งการจ่ายสารเคมีในระบบ RO และระบบ DI ในระบบน้ำดี เป็นต้น

สำหรับการเลือกใช้มิเตอร์ริ่งปั๊มสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบ electromagnet และแบบโซลินอยด์  (Solinoid Metering Pump) ทั้งสองแบบมีความสามารถในการควบคุมปริมาณและแรงดันได้ดี สามารถเติมของเหลวได้อย่างแม่นยำ วัสดุหัวปั๊มมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายแบบ ทั้งแบบ PP, PVC, PTFE และ Stainless steel  มิเตอร์ริ่งปั๊มสามารถปรับความถี่(Frequency) ปริมาณ(Volume) และสามารถควบคุมหรือตัดการทำงานเมื่อสารเคมีหมดถังได้อัตโนมัติ

สอบถามการเลือกใช้ มิเตอร์ริ่งปั๊ม ( Metering pump)
หรือข้อมูลสินค้าอื่นๆ ได้ตามได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

HotLine : 092 223 8984
Line Id : @toolsheep
Email : onlineshop@imecorp.co.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *