มิเตอร์ริ่งปั๊มกับการบำบัดน้ำเสีย

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมักมีน้ำเสียจากการใช้งานภายในโรงงาน ซึ่งน้ำเสียนี้ต้องได้รับการบำบัดก่อนการปล่อยทิ้งเพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ขึ้นกับปัจจัยของลักษณะน้ำเสียที่เกิดขึ้น ระดับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ  สภาพทั่วไปของสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การดูแลและบำรุงรักษา เป็นต้น โดยการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีความเหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แบ่งได้ตาม กระบวนการที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) 2.การบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment) และ 3.การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) ยกตัวอย่าง การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางเคมี (Chemical Treatment) จะเป็นวิธีที่ใช้กระบวนการทางเคมีในการบำบัดน้ำเสียด้วยการทำปฏิกิริยากับสิ่งเจือป่นในน้ำเสียโดยจะใช้สำหรับน้ำเสียที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง( PH) สูงหรือต่ำเกินไป น้ำเสียที่มีโลหะหนัก มีสารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีไขมันและน้ำมันที่ละลายน้ำ หรือน้ำเสียที่มีระดับสารเคมีที่สูงเกินไป ซึ่งวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางเคมีเป็นวิธีพื้นฐานที่พบได้ทั่วไปในงานภาคอุตสาหกรรม เช่น ภาคอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมยานยนตร์ เป็นต้น โรงงานแต่ละประเภทจะมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดหรือปรับสภาพน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน ระบบการบำบัดน้ำเสียในโรงงานที่ใช้วิธีการบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนทางเคมีนี้ จะใช้ปั๊มจ่ายสารเคมี (Metering pump) หรือมิเตอร์ริ่งปั๊ม สำหรับสูบจ่ายสารเคมีเพื่อปรับสภาพน้ำ เช่น [...]

“Annovi AR Series” ความเหมือนที่แตกต่าง

ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง Annovi AR Series ปั๊มที่นำเข้าจากประเทศอิตาลี่ มีความแข็งแรง ทนทาน คุณภาพสูง ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง Annovi AR Series เหมาะสำหรับงานล้างที่ต้องการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ อาทิ เช่น ใช้งานสำหรับงาน  Car Care อุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมี งานฉีดล้างรถบรรทุก เป็นต้น โดยปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง Annovi AR Series มีให้เลือกใช้งานกันถึง 3 รุ่นได้แก่ AR412,  AR388 และรุ่น  AR590 ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีคุณสมบัติพิเศษและจุดเด่นเฉพาะที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป โดยคุณสมบัติของปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง Annovi AR Series รุ่น  AR412,  AR388 และรุ่น  AR590 ที่มีความเหมือนหรือคล้ายกันคือ ปั๊มใช้งานง่ายสะดวกด้วยตัวเครื่องที่มาพร้อมกับล้อลากทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานยังจุดต่างๆได้ตามความต้องการ หัวปั๊มลูกสูบ ทำงานโดย Wobble plate ให้แรงดันสูงในขนาดที่เล็ก ลูกสูบทำจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูง ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง Annovi ทั้ง 3 [...]

Diaphragm pump ปั๊มจ่ายสารเคมี

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม Training ให้กับพนักงานภายใต้หัวข้อ "Diaphragm pump ปั๊มจ่ายสารเคมี" วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ Diaphragm pump ปั๊มจ่ายสารเคมีและสามารถนำเสนอข้อมูลและอธิบายหลักการทำงานของ Diaphragm pump แก่กลุ่มลูกค้าได้ และเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองรวมทั้งองค์กรให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

“Fill Pump” ปั๊มสูบน้ำมันระบบไฟฟ้ายี่ห้อ KOSHIN

ปั๊มสูบน้ำมันระบบไฟฟ้า/Fill Pump ยี่ห้อ KOSHIN รุ่น  FD Series, FA Series และ FR Series  เป็นปั๊มเติมน้ำมันระบบไฟฟ้า ที่ออกแบบมาสำหรับใช้สูบถ่ายน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร (ใช้เวลาในการสูบถ่ายเพียง 2 นาที สำหรับรุ่น FR-200)  ทรงสูงที่เป็นถังเหล็กหรือถัง PVC และมีวาล์วบีบจ่ายน้ำมันที่หัวจ่ายน้ำมันเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับถ่ายเทน้ำมันหรือของเหลว จากถัง 200 ลิตร ทุกชนิดที่มีความเข้มข้นน้อย ปั๊มสูบน้ำมันระบบไฟฟ้า/Fill Pump ยี่ห้อ KOSHIN รุ่น  FD Series, FA Series และ FR Series  เป็นปั๊มเติมน้ำมันระบบไฟฟ้า ที่ตัวปั๊มทำงานด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรง โดย FD Series จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ( DC 12v, DC 24v) ส่วน FA Series [...]

เครื่องเติมอากาศ/Air Pump ยี่ห้อ SATO รุ่น DL,DLX

เครื่องเติมอากาศ/Air Pump ยี่ห้อ SATO รุ่น DL,DLX การพัฒนาเครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ"SATO" รุ่นปัจจุบันได้พัฒนาเรื่องของการประหยัดไฟทำให้อัตราการกินไฟน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการทำงานระบบอื่นๆ แต่ได้ประสิทธิภาพที่มากกว่า มีมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น  ตัวโครงสร้างทำด้วยอะลูมิเนียม ทำให้ช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าแบบพลาสติก ส่งผลให้สามารถยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนภายในได้ ส่วนประกอบทั้งหมดมาจากวัสดุที่มีคุณภาพทั่วโลก เช่นแม่เหล็กที่แข็งแรงและไดอะแฟรมพิเศษเฉพาะ เครื่องเติมอากาศ/Air Pump ยี่ห้อ SATO รุ่น DL,DLX เหมาะสำหรับใช้ในงานประเภทการเติมอากาศในบ่อเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ การเติมอากาศสำหรับงานด้านการเกษตร การเติมอากาศในบ่อปลา เครื่องเติมอากาศ/Air Pump ยี่ห้อ SATO รุ่น DL,DLX มีระบบการทำงานแบบดับเบิ้ลไดอะแฟรม (มีไดอะแฟรม 2 แผ่น) โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแกนแม่เหล็กไฟฟ้า จึงสามารถดูดและเป่าในเวลาเดียวกันได้ ทำให้แรงลมที่ออกมามีความต่อเนื่องกว่าระบบอื่นๆ มีระบบ Thermo Protector เพื่อป้องกันการทำงาน Over Load ของเครื่องเติมอากาศ และ Micro Switch เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียรจากแหล่งจ่ายไฟ(ตั้งแต่รุ่น DLX-80 ขึ้นไป) นอกจากนี้เครื่องเติมอากาศ/Air Pump ยี่ห้อ [...]

ปั๊มจ่ายสารเคมี Diaphragm Pump ทนทาน ติดตั้งง่ายต้อง CHEMPRO AIR

[:th] เป็นปั๊มที่สามารถใช้ได้กับของเหลวที่เป็นวัตถุไวไฟ (Explosion-proof) สามารถ Run Dry ได้ สามารถใช้กับของเหลวที่มีตะกอนแขวนลอยปนอยู่ได้ สามารถใช้ได้กับของเหลวที่ความหนืดสูง (high viscosity liquids) สามารถใช้กับสารที่เป็นกรด, ด่างและสารเคมีอื่นๆ สามารถปรับอัตราการไหลและแรงดันได้ และยังมี Self-priming ในตัวเอง

เลือกใช้ Rotor pump ยังไงให้เหมาะกับงาน

          Rotor pump RP Series มีให้เลือกใช้ทั้งหมด 11 รุ่น ได้แก่ RP1, RP2, RP3, RP5, RP8, RP12, RP20, RP35, RP55, RP80, และ RP120 Rotor Pump เป็นปั๊มที่เหมาะใช้ในงานอุตสาหกรรม ส่วนจะเป็นด้านไหนบ้างนั้นสามารถเข้าไปตามอ่านกันได้ที่ มาดูกัน Rotor Pump RP Series ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้านไหน? ต่อไปคือการเลือกใช้ Rotor pump RP Series ให้เหมาะสมตามประเภทของใบพัด ซึ่งแต่ละประเภทจะสามารถนำไปใช้ในลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันออกไป Three-lobe rotor pump หรือ ปั๊มโรเตอร์สามใบพัด (Tri Impeller) จะเหมาะสำหรับใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวที่ไม่มีสิ่งเจือปน ง่ายต่อการเกิดฟอง และไม่อยากให้เกิดความเสียหายระหว่างการลำเลียงผ่านท่อด้วยความเร็วสูง Butterfly rotor pump [...]

มาดูกัน Rotor pump RP Series ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้านไหน?

Rotor pump RP Series มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 11 รุ่น ได้แก่ RP1, RP2, RP3, RP5, RP8, RP12, RP20, RP35, RP55, RP80, และ RP120 Rotor Pump เป็นปั๊มที่เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมด้านอาหาร อุตสาหกรรมเภสัชกรรม อุตสาหกรรมด้านเครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมเคมี และเหมาะที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดหรือความข้นสูง เป็นต้น ความเหมาะสมต่อการใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ใช้ในโรงงานผลิตนม โยเกิร์ต เนย ไอศกรีม ขนม ช็อกโกแลต เครื่องดื่มน้ำผลไม้ พุดดิ้ง แยม น้ำเชื่อม เบียร์ โรงงานที่ผลิตเยลลี่เจลาติน หรือใช้กับโรงงานที่ผลิตสินค้าประเภทน้ำจิ้มหรือซอส ฯลฯ อุตสาหกรรมเภสัชกรรม เช่น โรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ สารละลาย โปรตีน กลูโคส ไซรัป วัคซีน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ [...]

 “ไดอะแฟรมปั๊ม DIAPHRAGM PUMP” ตอนที่ 1 “วัสดุของปั๊ม”

DIAPHRAGM PUMP (ไดอะแฟรมปั๊ม) หรือ AODD PUMP การทำงานของปั๊มเหมือนกับการทำงานของปั๊มลูกสูบ เพียงแต่ลูกสูบไม่มีการสัมผัสกับของเหลวโดยตรง แต่มีการติดตั้งแผ่นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นคั่นเอาไว้ระหว่างลูกสูบกับของเหลวซึ่งเราเรียกว่าแผ่นไดอะแฟรม โดยใช้ลูกสูบเป็นตัวส่งแรงไปที่แผ่นไดอะแฟรม เพื่อสร้างแรงดันอากาศและมีลักษณะการทำงานแบบดูด - อัด เป็น stroke ดังนั้นจึงสามารถป้องกันการรั่วไหลของสารที่ทำการปั๊มและป้องกันไม่ให้สารที่ใช้หล่อลื่นระหว่างลูกสูบ กับกระบอกสูบเข้าไปปนเปื้อนสารที่ทำการปั๊มด้วย ปั๊มพวกนี้บางชนิดสามารถทำงานกับของเหลวที่สามารถกัดกร่อนโลหะได้เพราะตัวลูกสูบและกระบอกสูบที่ทำจากโลหะนั้นไม่ได้มีการสัมผัสกับของเหลวโดยตรง ในกรณีที่ของเหลวที่ทำการปั๊มนั้นมีของแข็งแขวนลอยอยู่ โอกาสที่ของแข็งที่แขวนลอยจะเข้าไปแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างกระบอกสูบและลูกสูบจะไม่มี ปั๊มพวกนี้ก็ให้พฤติกรรมการไหลเป็นจังหวะ โดยนำไปใช้งานกับของเหลวหลากหลายที่มีชนิด เช่น น้ำมันที่มีความหนืด เช่น น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant), น้ำมันไฮโดรลิค (Hydraulic Oil) ฯลฯ น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซล (Diesel), เบนซิน (Gasoline), น้ำมันก๊าด (Kerosene) ฯลฯ ตัวทำละลาย (Solvent) เช่น Acetone, Toluene, Alcohol ฯลฯ สารเคมีจำพวกกรด-ด่าง เช่น สารเคมีในงานบำบัดน้ำ (Wasted Water Treatment) เช่น PAC, NaOCL (คลอรีนน้ำ), สารส้มน้ำ ฯลฯ ของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น Glycerin, Resin, Polymer ฯลฯ ของเหลวที่มีตะกอนหรือของแข็งแขวนลอยอยู่ เช่น ของเหลวในกระบวนการผลิตเซรามิกหรือเครื่องสุขภัณฑ์ (SLIP), [...]